Bùi quốc Huấn

  Nhà môi giới
  Tacdat.com.vn-Bán nhà Bát Khối dt 30m2, 5 tầng, mt 5.4m, giá 3.6 tỷ Long Biên

  Bán nhà Bát Khối dt 30m2, 5 tầng, mt 5.4m, giá 3.6 tỷ Long Biên

  Tin Thường: đăng 29/06/2021 - hết hạn 29/07/2021

  3.6 tỷ

  Phường Long Biên, Quận Long Biên

  30 m2
  5 hình
  Tacdat.com.vn-Bán nhà Nguyễn Văn Linh dt 31m2, 5 tầng, mt 3.9m, giá 2.6 tỷ Long Biên

  Bán nhà Nguyễn Văn Linh dt 31m2, 5 tầng, mt 3.9m, giá 2.6 tỷ Long Biên

  Tin Thường: đăng 29/06/2021 - hết hạn 29/07/2021

  2.6 tỷ

  Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên

  31 m2
  5 hình
  Tacdat.com.vn-Bán nhà Hoa Lâm dt 40m2, 5 tầng, mt 4m, giá 3.75 tỷ Long Biên

  Bán nhà Hoa Lâm dt 40m2, 5 tầng, mt 4m, giá 3.75 tỷ Long Biên

  Tin Miễn phí: đăng 28/06/2021 - hết hạn 28/07/2021

  3.75 tỷ

  Hoa Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên

  40 m2
  5 hình
  Tacdat.com.vn-Bán nhà Hồng Tiến dt 80m2, 4 tầng, mt 5.7m, giá 8 tỷ Long Biên

  Bán nhà Hồng Tiến dt 80m2, 4 tầng, mt 5.7m, giá 8 tỷ Long Biên

  Tin Miễn phí: đăng 28/06/2021 - hết hạn 28/07/2021

  8 tỷ

  Phường Bồ Đề, Quận Long Biên

  80 m2
  5 hình
  Tacdat.com.vn-Bán nhà Bồ Đề dt 47m2, 5 tầng, mt 4m, giá 5.55 tỷ Long Biên

  Bán nhà Bồ Đề dt 47m2, 5 tầng, mt 4m, giá 5.55 tỷ Long Biên

  Tin Miễn phí: đăng 27/06/2021 - hết hạn 27/07/2021

  5.55 tỷ

  Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên

  47 m2
  6 hình
  Tacdat.com.vn-Bán nhà Phố Trạm dt 60m2, 3 tầng, mt 3.6m, giá 3.95 tỷ Long Biên

  Bán nhà Phố Trạm dt 60m2, 3 tầng, mt 3.6m, giá 3.95 tỷ Long Biên

  Tin Miễn phí: đăng 27/06/2021 - hết hạn 27/07/2021

  3.95 tỷ

  Phường Long Biên, Quận Long Biên

  60 m2
  4 hình
  Tacdat.com.vn-Bán nhà Lâm Du DT 34m2, 5 tầng, MT 4m, giá 3.5 tỷ, Long Biên

  Bán nhà Lâm Du DT 34m2, 5 tầng, MT 4m, giá 3.5 tỷ, Long Biên

  Tin Thường: đăng 26/06/2021 - hết hạn 26/07/2021

  3.5 tỷ

  Lâm Du, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên

  34 m2
  6 hình
  Tacdat.com.vn-Bán đất Nguyễn Văn Linh DT 48m2, MT 4.1m, giá 3.4 tỷ Long Biên

  Bán đất Nguyễn Văn Linh DT 48m2, MT 4.1m, giá 3.4 tỷ Long Biên

  Tin Thường: đăng 26/06/2021 - hết hạn 26/07/2021

  3.4 tỷ

  Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên

  48 m2
  3 hình
  Tacdat.com.vn-Bán nhà Vũ Đức Thận dt 34m2, 5 tầng, mt 9m, giá 3.05 tỷ Long Biên

  Bán nhà Vũ Đức Thận dt 34m2, 5 tầng, mt 9m, giá 3.05 tỷ Long Biên

  Tin Thường: đăng 25/06/2021 - hết hạn 25/07/2021

  3.05 tỷ

  Phường Việt Hưng, Quận Long Biên

  34 m2
  6 hình
  Tacdat.com.vn-Bán đất Phúc Lợi dt 37m2, mt 4m, giá 1.65 tỷ Long Biên

  Bán đất Phúc Lợi dt 37m2, mt 4m, giá 1.65 tỷ Long Biên

  Tin Miễn phí: đăng 25/06/2021 - hết hạn 25/07/2021

  1.65 tỷ

  Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên

  37 m2
  2 hình
  Tacdat.com.vn-Bán nhà Bồ Đề dt 50m2, 3 tầng, mt 3.7m, giá 3.8 tỷ Long Biên.

  Bán nhà Bồ Đề dt 50m2, 3 tầng, mt 3.7m, giá 3.8 tỷ Long Biên.

  Tin Thường: đăng 24/06/2021 - hết hạn 24/07/2021

  3.8 tỷ

  Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên

  50 m2
  5 hình
  Tacdat.com.vn-Bán nhà Phú Viên dt 50m2, 4 tầng, mt 4m, giá 3.3 tỷ Long Biên .

  Bán nhà Phú Viên dt 50m2, 4 tầng, mt 4m, giá 3.3 tỷ Long Biên .

  Tin Thường: đăng 24/06/2021 - hết hạn 24/07/2021

  3.3 tỷ

  Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên

  50 m2
  5 hình
  Tacdat.com.vn-Bán nhà Ngọc Lâm dt 42m2, 4 tầng, mt 3.3m, giá 3.7 tỷ Long Biên

  Bán nhà Ngọc Lâm dt 42m2, 4 tầng, mt 3.3m, giá 3.7 tỷ Long Biên

  Tin Thường: đăng 23/06/2021 - hết hạn 23/07/2021

  3.7 tỷ

  Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên

  42 m2
  5 hình
  Tacdat.com.vn-Bán nhà Phú Viên dt 45m2, 1 tầng, mt 3.4m, giá 2.25 tỷ Long Biên

  Bán nhà Phú Viên dt 45m2, 1 tầng, mt 3.4m, giá 2.25 tỷ Long Biên

  Tin Miễn phí: đăng 23/06/2021 - hết hạn 23/07/2021

  2.25 tỷ

  Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên

  45 m2
  1 hình
  Tacdat.com.vn-Bán nhà Hồng Tiến DT 63m2, 4 tầng, MT 3.5m, giá 6.6 tỷ

  Bán nhà Hồng Tiến DT 63m2, 4 tầng, MT 3.5m, giá 6.6 tỷ

  Tin Thường: đăng 22/06/2021 - hết hạn 22/07/2021

  6.3 tỷ

  Phường Bồ Đề, Quận Long Biên

  66 m2
  5 hình
  Xem trang: 23340 lượt
  Quan tâm: 4 lượt
  Nhận xét: 0 lượt

  ĐT: 039 951 1588

  Bùi quốc Huấn chưa có đánh giá nào.

  Bạn là người đầu tiên nói cho mọi người suy nghĩ về Bùi quốc Huấn? Đánh giá

  Bùi quốc Huấn chưa có bài viết nào