Bán Đất Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh

  14 kết quả

  Cần bán đất xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội

  Cần bán đất xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội

  Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh

  bởi Anh Toàn

  810 triệu

  24/05/2017 -

  275 lượt xem


  60 m2
  2 hình
  Cần bán đất Hải Bối đông Anh Hà Nội

  Cần bán đất Hải Bối đông Anh Hà Nội

  Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh

  bởi Khách vãng lai

  920 triệu

  07/09/2015 -

  355 lượt xem


  59 m2
  Bán đất Hải Bối, Đông Anh

  Bán đất Hải Bối, Đông Anh

  Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh

  bởi Khách vãng lai

  Thỏa thuận

  27/08/2015 -

  297 lượt xem


  100 m2
  Nhượng lô đất thôn Hải Bối, gần cầu Nhật Tân, Thăng Long

  Nhượng lô đất thôn Hải Bối, gần cầu Nhật Tân, Thăng Long

  Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh

  bởi Khách vãng lai

  560 triệu

  29/05/2015 -

  306 lượt xem


  40 m2
  Đất thổ cư thôn Hải Bối, xã Hải Bối

  Đất thổ cư thôn Hải Bối, xã Hải Bối

  Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh

  bởi Khách vãng lai

  620 triệu

  14/01/2015 -

  414 lượt xem


  41.6 m2
  Bán 60m2 đất thôn Hải Bối, xã Hải Bối, Đông Anh

  Bán 60m2 đất thôn Hải Bối, xã Hải Bối, Đông Anh

  Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh

  bởi Khách vãng lai

  820 triệu

  19/12/2014 -

  355 lượt xem


  60 m2
  Nhượng đất tại Đồng Nhân, Hải Bối, Đông Anh

  Nhượng đất tại Đồng Nhân, Hải Bối, Đông Anh

  Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh

  bởi Khách vãng lai

  4.34 tỷ

  11/12/2014 -

  337 lượt xem


  310 m2
  Cần bán đất thổ cư thôn Yên Hà, Hải Bối, Đông Anh

  Cần bán đất thổ cư thôn Yên Hà, Hải Bối, Đông Anh

  Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh

  bởi Khách vãng lai

  Thỏa thuận

  08/12/2014 -

  351 lượt xem


  100 m2
  Đất tại Đồng Nhân, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội

  Đất tại Đồng Nhân, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội

  Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh

  bởi Khách vãng lai

  2.1 tỷ

  03/12/2014 -

  346 lượt xem


  70 m2
  Đất thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, Đông Anh

  Đất thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, Đông Anh

  Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh

  bởi Khách vãng lai

  590 triệu

  31/10/2014 -

  312 lượt xem


  37 m2
  Cần bán đất thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối

  Cần bán đất thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối

  Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh

  bởi Khách vãng lai

  Thỏa thuận

  30/10/2014 -

  554 lượt xem


  73.2 m2
  Đất thổ cư thôn Hải Bối, xã Hải Bối, Đông Anh

  Đất thổ cư thôn Hải Bối, xã Hải Bối, Đông Anh

  Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh

  bởi Khách vãng lai

  650 triệu

  18/09/2014 -

  426 lượt xem


  66 m2
  Đất thổ cư thôn Hải Bối, xã Hải Bối, Đông Anh

  Đất thổ cư thôn Hải Bối, xã Hải Bối, Đông Anh

  Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh

  bởi Khách vãng lai

  540 triệu

  24/07/2015 -

  245 lượt xem


  41.6 m2
  Nhượng lô đất ở 300 m2, thôn An Hà, Hải Bối, Đông Anh

  Nhượng lô đất ở 300 m2, thôn An Hà, Hải Bối, Đông Anh

  Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh

  bởi Khách vãng lai

  Thỏa thuận

  10/07/2015 -

  225 lượt xem


  300 m2