Mua bán Nhà đất tại Bình Thuận

  888 kết quả

  Bán Đất Đường Lộ 29x49m, 3 tỷ, KCN Sơn Mỹ , Hàm Tân, Bình Thuận

  Bán Đất Đường Lộ 29x49m, 3 tỷ, KCN Sơn Mỹ , Hàm Tân, Bình Thuận

  Huyện Hàm Tân

  bởi Phan Hien

  3 tỷ

  30/08/2021 -

  13 lượt xem


  1421 m2
  3 hình
  Bán Đất ĐƯỜNG LỘ Ngang 26 m - 1 tỷ 3, KCN Sơn Mỹ 2, Hàm Tân, Bình Thuận

  Bán Đất ĐƯỜNG LỘ Ngang 26 m - 1 tỷ 3, KCN Sơn Mỹ 2, Hàm Tân, Bình Thuận

  Huyện Hàm Tân

  bởi Phan Hien

  1.3 tỷ

  30/08/2021 -

  11 lượt xem


  1066 m2
  3 hình
  Bán Đất ĐƯỜNG LỘ Ngang 26 m - 1 tỷ 3, KCN Sơn Mỹ 2, Hàm Tân, Bình Thuận

  Bán Đất ĐƯỜNG LỘ Ngang 26 m - 1 tỷ 3, KCN Sơn Mỹ 2, Hàm Tân, Bình Thuận

  Huyện Hàm Tân

  bởi Anh Khoa

  1.3 tỷ

  30/08/2021 -

  12 lượt xem


  1066 m2
  3 hình
  Bán Đất Đường Lộ 29x49m, 3 tỷ, KCN Sơn Mỹ , Hàm Tân, Bình Thuận

  Bán Đất Đường Lộ 29x49m, 3 tỷ, KCN Sơn Mỹ , Hàm Tân, Bình Thuận

  Huyện Hàm Tân

  bởi Anh Khoa

  3 tỷ

  30/08/2021 -

  14 lượt xem


  1421 m2
  3 hình
  BÁN ĐẤT MT 1160M, 1.45 TỶ TÂN NGHĨA, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN - 0933444019

  BÁN ĐẤT MT 1160M, 1.45 TỶ TÂN NGHĨA, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN - 0933444019

  Huyện Hàm Tân

  bởi Phan Hien

  1.45 tỷ

  29/08/2021 -

  15 lượt xem


  1160 m2
  2 hình
  HOT - 1000M BÁN ĐẤT MT 1.2 TỶ, KCN SƠN MỸ 2, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN

  HOT - 1000M BÁN ĐẤT MT 1.2 TỶ, KCN SƠN MỸ 2, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN

  Huyện Hàm Tân

  bởi Phan Hien

  1.2 tỷ

  29/08/2021 -

  43 lượt xem


  1000 m2
  2 hình
  HOT - 1000M BÁN ĐẤT MT 1.2 TỶ, KCN SƠN MỸ 2, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN

  HOT - 1000M BÁN ĐẤT MT 1.2 TỶ, KCN SƠN MỸ 2, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN

  Huyện Hàm Tân

  bởi Anh Khoa

  1.2 tỷ

  29/08/2021 -

  14 lượt xem


  1000 m2
  2 hình
  BÁN ĐẤT MT 1160M, 1.45 TỶ TÂN NGHĨA, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN - 0933644449

  BÁN ĐẤT MT 1160M, 1.45 TỶ TÂN NGHĨA, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN - 0933644449

  Huyện Hàm Tân

  bởi Anh Khoa

  1.45 tỷ

  29/08/2021 -

  11 lượt xem


  1160 m2
  2 hình
  HIẾM - BÁN ĐẤT MT 1290M, 1.8 TỶ, TÂN HÀ, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN

  HIẾM - BÁN ĐẤT MT 1290M, 1.8 TỶ, TÂN HÀ, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN

  Huyện Hàm Tân

  bởi Phan Hien

  1.8 tỷ

  28/08/2021 -

  10 lượt xem


  1290 m2
  3 hình
  HIẾM - BÁN ĐẤT MT 1290M, 1.8 TỶ, TÂN HÀ, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN - 093364444

  HIẾM - BÁN ĐẤT MT 1290M, 1.8 TỶ, TÂN HÀ, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN - 093364444

  Huyện Hàm Tân

  bởi Anh Khoa

  1.8 tỷ

  28/08/2021 -

  8 lượt xem


  1290 m2
  3 hình
  HOT – ĐẤT MT 1390M, 1.9 TỶ, TÂN HÀ, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN - 0933444019

  HOT – ĐẤT MT 1390M, 1.9 TỶ, TÂN HÀ, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN - 0933444019

  Huyện Hàm Tân

  bởi Phan Hien

  1.9 tỷ

  27/08/2021 -

  24 lượt xem


  1390 m2
  3 hình
  HOT – ĐẤT MT 1390M, 1.9 TỶ, TÂN HÀ, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN - 0933644449

  HOT – ĐẤT MT 1390M, 1.9 TỶ, TÂN HÀ, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN - 0933644449

  Huyện Hàm Tân

  bởi Anh Khoa

  1.9 tỷ

  27/08/2021 -

  17 lượt xem


  1390 m2
  3 hình
  BÁN MT NGANG 24M, 1250M, 2.2 TỶ, TÂN NGHĨA, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN

  BÁN MT NGANG 24M, 1250M, 2.2 TỶ, TÂN NGHĨA, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN

  Huyện Hàm Tân

  bởi Phan Hien

  2.2 tỷ

  26/08/2021 -

  17 lượt xem


  1250 m2
  2 hình
  BÁN MT NGANG 24M, 1250M, 2.2 TỶ, TÂN NGHĨA, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN

  BÁN MT NGANG 24M, 1250M, 2.2 TỶ, TÂN NGHĨA, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN

  Huyện Hàm Tân

  bởi Anh Khoa

  2.2 tỷ

  26/08/2021 -

  22 lượt xem


  1250 m2
  2 hình
  HOT – Bán Đất MT 24x53m, 1 tỷ 9, KCN Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận

  HOT – Bán Đất MT 24x53m, 1 tỷ 9, KCN Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận

  Huyện Hàm Tân

  bởi Phan Hien

  1.9 tỷ

  20/08/2021 -

  16 lượt xem


  1272 m2
  2 hình
  • © 2009-2021 bởi Tấc Đất
  • Kết nối Tấc Đất:
  • Facebook
  • RSS