lời ngỏ buổi đầu bán bất động sản

tuy mình chưa bao giờ thử sưc trên lĩnh vực này, nhưng mình rất hi vọng nghề sẽ chọn mình. mình chỉ tình cờ theo hướng này là do chồng mình thuộc mệnh hỏa, hợp với kinh doanh bất động sản. rất mong được ông trời cho vợ chồng mình con đường sáng.